Search for:
Dokumentumtípus elvihető (db) kölcsönzési idő Hosszabbítás (alkalom) késedelmi díj2 (Ft/nap/db)
könyv, térkép 6 1 hónap 1* 3
ÚJ és NÉPSZERŰ KÖNYVEK1 6 2 hét 1* 3
kézikönyvek 3 zárvatartásra3 nincs 50
DVD 4 1 hét 1* 60
CD-ROM 4 1 hét 1* 60
video 4 1 hét 1* 60
CD 6 1 hét 1* 60
tekercses dia 6 1 hónap 1* 60
hangoskönyv 6 1 hónap 1* 3
hangkazetta 6 1 hónap 1* 3
album, mappa, grafika 6 1 hónap 1* 3
keretes dia 6 1 hónap 1* 3
folyóirat 5 zárvatartásra3 nincs 50

1Azokat a könyveket, melyeket sokan keresnek, csak 2 hétre adjuk ki, ezzel biztosítjuk, hogy minél hamarabb hozzá jussanak olvasóink egy-egy keresett műhöz. Ezek darabszáma az egyéb könyvekkel együtt értendő.
2Az árak a mindenkori áfát tartalmazzák.
3A könyvtár zárvatartási idejében vihető el. Pl.: a kedden 18 óra előtt elvitt kézikönyveket csütörtökön délelőtt kell visszahozni.
A könyvtár lehetőséget biztosít a legtöbb esetben 1 alkalommal a kölcsönzési idő meghosszabbítására. Ezt megtehető az online katalógus felületen, az info@jaszkonyvtar.hu e-mailen, vagy a könyvtár bármely telefonszámán. Ha az egyszeri hosszabbítás nem elegendő, a kikölcsönzött dokumentumokat be kell mutatni. Amennyiben nincs másnak rá szüksége, újra lehet kölcsönözni. FIGYELEM! Előjegyzett dokumentumot nem áll módunkban hosszabbítani!
A könyvtár késedelmi díjat számol minden dokumentumért, minden napra (díjait lásd a fenti táblázatban). Ezután felszólító levelet vagy e-mailt küld. Ha ekkor sem kerülnek vissza a könyvek, cd-k, DVD-k… a könyvtár térítési díjat állapít meg, amit ha 2 fizetési felszólítás után sem fizetek be, a könyvtár a jogellenes károkozással ért kára megtérítése iránt a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény szerint járhat el. A vagyoni kár (az elveszett dokumentum gyűjteményi értéke) rendezésére és a késedelmi díj megfizetésére közjegyzői fizetési meghagyásos eljárást kérhet, illetve bírósági végrehajtási eljárást kezdeményezhet.
Az elveszített műveket a könyvtárosok által megállapított áron meg kell téríteni, vagy ugyanazzal a művel pótolni. Az elveszített olvasójegy helyett térítés ellenében újat lehet kérni (lásd az aktuális díjtételeket).
A könyvtár igyekszik segíteni olvasóinak azzal, hogy kérésre e-mailt küld a határidő lejárata előtt 3, 2 és 1 nappal. Ez az ingyenes szolgáltatás a könyvtárosoktól kérhető, vagy az online felületen (jaszkonytar.hu/katalogus) beállítható.
A jaszkonyvtar.hu/tlwww/ címen megtekinthető, hogy milyen művek találhatók a könyvtárban. Sok szempont alapján lehet keresni, így pl. szerző, cím, a cím egy szava, kiadó, téma… A használatot képernyővideók segítségével mutatjuk be, így könnyen megtanulható az online előjegyzés, adatmódosítás, hosszabbítás illetve a saját kölcsönzési adatok megtekintése is. A bejelentkezéshez meg kell adni azonosítónak az olvasójegyen található számsort az X nélkül. A jelszó első alkalommal a születési dátum ÉÉÉÉHHNN formátumban. Megváltoztatott és elfelejtett jelszó visszaállításához a könyvtárosok segítségét kell kérni személyesen.