Search for:

A gyermek részleg szolgáltatásait a korosztálynak megfelelően alakítottuk ki a 0-14 éves korig megfelelő könyvekkel, folyóiratokkal. A gyermekeken túl a szülőknek is nyújtunk segítséget nevelési kérdésekben szakkönyveket ajánlva.

,,A könyvekben minden benne van!” – a könyvtári órák a felfedezés, a ráismerés örömét is nyújtják az érdeklődőknek. A lényeg az, hogy a gyerekek ráérezzenek a nyomtatott szó információs értékére, olvassák a könyveket tanulás és szórakozás céljából egyaránt.

A programok között olyanok is szerepelnek, amelyek a gyerekek kreativitására, fantáziájára, ügyességére építenek. Ezek a manuális foglalkozások, játékos vetélkedők, mesék dramatizálása, különböző képzőművészeti tevékenységek.
Drámapedagógiai, ill. biblioterápiás tanfolyamot végzett gyermekkönyvtárosok, (akik „mellesleg” pedagógus végzettségűek is) foglalkoznak a gyerekekkel a jászberényi gyermekkönyvtárban.

A foglalkozások sokféleségében a könyvtáros maximális szabadságot élvez, mindig az adott csoport érdeklődése, összetétele ad irányt a kiválasztandó módszernek. Az óvodások általános iskolások számára szervezett összejövetelek tematikáját viszont a tanterv, a pedagógusok kérései, ajánlásai határozzák meg. Az iskolai óráktól eltérő, sajátos színezetet a könyves környezet, valamint a könyvtáros egyénisége és a gyerekek életkorához, értelmi erőihez mért feladatok jelentik. Foglalkozásaink összetettek, az intellektuális terhelés helyett játékkal, mozgással ötvözött ismeret-szerzést, vizuális és auditív élményt kínálnak a részt-vevőknek.  Célunk a gyerekek olyanformán való indirekt tanítása, hogy ők ezt észre se vegyék, játékként éljem meg azt. A gyerekek érzik, hogy okosabban távoznak, mint ahogyan érkeztek a könyvtárba… és, hogy ezt ők mondják, az külön öröm.