Search for:

A könyvtár egyes szolgáltatásainak igénybevételét tagsághoz – beiratkozáshoz köti. A beiratkozáskor a könyvtárhasználók adatait nyilvántartásba veszik, hiteles okmány alapján ellenőrzik, a könyvtár számítógépes adatbázisában rögzítik. A beiratkozásért a könyvtár éves díjat szed (lásd az aktuális díjtételeket). A tagság 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek díjmentes. A könyvtár használatához szükséges – másra át nem ruházható – egységes olvasójegyet ad ki. A nyilvántartáshoz szükséges törzslap kitöltésével (16 éven aluli gyermek esetében jótálló nyilatkozat is szükséges) a könyvtár használati szabályzatát mindenki magára nézve kötelezően elfogadja.
A könyvtári tagság a beiratkozás napjától 365 napig (egy évig) érvényes. Abban az esetben, ha ezután is kölcsönözni szeretnék, a tagságot a beiratkozási feltételekkel meg kell újítani.