Search for:

JÁSZBERÉNYI VÁROSI KÖNYVTÁR
Hogyan használjam a könyvtárat? Gyakran Ismételt Kérdések

MIK A KÖNYVTÁR LEGFONTOSABB ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI?

Neve: Jászberényi Városi Könyvtár
Fenntartója: JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (5100 Jászberény, Bercsényi út 1. | Cégjegyzékszáma: 16-09-010815/34 | Adószáma: 18830400-2-16 )

 

Címe: 5100 Jászberény, Bercsényi út 1. | Tel.: 57 505 400 | e-mail: info@jaszkonyvtar.hu |
online katalógus: jaszkonyvtar.hu/tlwww/ |
web: jaszkonyvtar.hu | Facebook: www.facebook.com/jaszkonyvtar

 

KI ÉS HOGYAN HASZNÁLHATJA A KÖNYVTÁRAT?

A könyvtár nyilvános: szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki használatának szabályait betartja. Különösen fontos, hogy a könyvtár tereiben és bejárataitól 5 méteren belül a dohányzás tilos; étkezés kizárólag a kijelölt helyen lehetséges.

MIKOR TART NYITVA A KÖNYVTÁR?

Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: 9-18 | Szombat: 9-13 Szerda, Vasárnap és ünnepnapokon: ZÁRVA

HOGYAN JELEZHETEM ÉSZREVÉTELEIMET, JAVASLATAIMAT, PANASZAIMAT?

A könyvtár igyekszik szolgáltatásait az olvasók megelégedésére alakítani, ezért örül bármilyen észrevételnek, módosító javaslatnak. Ezeket a lehető legtöbb csatornán fogadják. Fordulhatok a könyvtár szakalkalmazottaihoz, vezetőjéhez, valamint a kft. ügyvezetőjéhez közvetlenül (személyesen, e-mailen, telefonon, írásban), vagy az Olvasói észrevételek füzete útján, mely a földszinten található.

MILYEN SZOLGÁLTATÁSOKAT HASZNÁLHATOK INGYEN?

 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészeket helyben használhatom,
 • az állományfeltáró eszközöket (katalógusok, adatbázisok) használhatom,
 • információt kaphatok a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,
 • a könyvtárlátogatást (az 1997. évi CXL. törvény 56. § (2) bekezdés értelmében)

MILYEN TAGSÁG NÉLKÜL IS IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSAI VANNAK A KÖNYVTÁRNAK?

IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK

 • fénymásolás és nyomtatás fekete-fehérben és színesben, A/4-es illetve A/3-as méretben
 • laminálás A/4-es illetve A/3-as méretben DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
 • Internet használat, CD-, DVD-írás, szkennelés, WiFi
 • digitalizálás videokazettáról DVD-re, egyéb adathordozóra; hangkazettáról, bakelitlemezről CD-re (kizárólag szerzői jogok által nem védett anyagok, pl.: házi videók)

TEREMBÉRLET

 • Bérbe vehető a könyvtár 90 fős, jól felszerelt, klímatizált kamaraterme

MILYEN ELŐNYEI VANNAK A TAGSÁGNAK?

Amellett, hogy a lentebb említett szolgáltatásokhoz elengedhetetlen, számtalan egyéb lehetőség kedvezőbb áron igénybe vehető. Például: internetezés, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés… (lásd az aktuális díjtételeket)

MIHEZ SZÜKSÉGES KÖNYVTÁRI TAGSÁG?

 • a teljes gyűjtemény helyben használatához,
 • a kijelölt gyűjteményrészek, eszközök kölcsönözéséhez,
 • a könyvtárközi kölcsönzéshez,
 • a könyvtárosok által nyújtott általános és szakirodalmi információkhoz, irodalomkutatáshoz.

HOGYAN LEHETEK KÖNYVTÁRI TAG?

A könyvtár egyes szolgáltatásainak igénybevételét tagsághoz – beiratkozáshoz köti. A beiratkozáskor a könyvtárhasználók adatait nyilvántartásba veszik, hiteles okmány alapján ellenőrzik, a könyvtár számítógépes adatbázisában rögzítik. A beiratkozásért a könyvtár éves díjat szed (lásd az aktuális díjtételeket). A tagság 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek díjmentes. A könyvtár használatához szükséges – másra át nem ruházható – egységes olvasójegyet ad ki. A nyilvántartáshoz szükséges törzslap kitöltésével (16 éven aluli gyermek esetében jótálló nyilatkozat is szükséges) a könyvtár használati szabályzatát mindenki magára nézve kötelezően elfogadja.

MEDDIG ÉRVÉNYES A TAGSÁG?

A könyvtári tagság a beiratkozás napjától 365 napig (egy évig) érvényes. Abban az esetben, ha ezután is kölcsönözni szeretnék, a tagságot a beiratkozási feltételekkel meg kell újítani.

MILYEN DOKUMENTUMOKAT LEHET KÖLCSÖNÖZNI ÉS MENNYI IDŐRE?

Dokumentumtípus elvihető (db) kölcsönzési idő Hosszabbítás (alkalom) késedelmi díj2 (Ft/nap/db)
könyv, térkép 6 1 hónap 1* 3
ÚJ és NÉPSZERŰ KÖNYVEK1 6 2 hét 1* 3
kézikönyvek 3 zárvatartásra3 nincs 50
DVD 4 1 hét 1* 60
CD-ROM 4 1 hét 1* 60
video 4 1 hét 1* 60
CD 6 1 hét 1* 60
tekercses dia 6 1 hónap 1* 60
hangoskönyv 6 1 hónap 1* 3
hangkazetta 6 1 hónap 1* 3
album, mappa, grafika 6 1 hónap 1* 3
keretes dia 6 1 hónap 1* 3
folyóirat 5 zárvatartásra3 nincs 50

1Azokat a könyveket, melyeket sokan keresnek, csak 2 hétre adjuk ki, ezzel biztosítjuk, hogy minél hamarabb hozzá jussanak olvasóink egy-egy keresett műhöz. Ezek darabszáma az egyéb könyvekkel együtt értendő. 2Az árak a mindenkori áfát tartalmazzák. 3A könyvtár zárvatartási idejében vihető el. Pl.: a kedden 18 óra előtt elvitt kézikönyveket csütörtökön délelőtt kell visszahozni.

MIT TEGYEK, HA NEM TUDOM IDŐRE VISSZAVINNI A DOKUMENTUMOKAT?

A könyvtár lehetőséget biztosít a legtöbb esetben 1 alkalommal a kölcsönzési idő meghosszabbítására. Ezt megtehető az online katalógus felületen, az info@jaszkonyvtar.hu e-mailen, a könyvtár bármely telefonszámán, msn-en, skype-on. Ha az egyszeri hosszabbítás nem elegendő, a kikölcsönzött dokumentumokat be kell mutatni. Amennyiben nincs másnak rá szüksége, újra lehet kölcsönözni. FIGYELEM! Előjegyzett dokumentumot nem áll módunkban hosszabbítani!

MI TÖRTÉNIK, HA NEM VISZEM IDŐBEN VISSZA A NÁLAM LÉVŐ DOKUMENTUMOKAT?

A könyvtár késedelmi díjat számol minden dokumentumért, minden napra (díjait lásd a fenti táblázatban). Ezután felszólító levelet vagy e-mailt küld. Ha ekkor sem kerülnek vissza a könyvek, cd-k, DVD-k… a könyvtár térítési díjat állapít meg, amit ha 2 fizetési felszólítás után sem fizetek be, a könyvtár a jogellenes károkozással ért kára megtérítése iránt a fizetési  meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény szerint járhat el. A vagyoni kár (az elveszett dokumentum gyűjteményi értéke) rendezésére és a késedelmi díj megfizetésére közjegyzői fizetési meghagyásos eljárást kérhet, illetve bírósági végrehajtási eljárást kezdeményezhet.

MI TÖRTÉNIK, HA ELVESZÍTEM A KIKÖLCSÖNZÖTT MŰVEKET VAGY AZ OLVASÓJEGYEMET?

Az elveszített műveket a könyvtárosok által megállapított áron meg kell téríteni, vagy ugyanazzal a művel pótolni. Az elveszített olvasójegy helyett térítés ellenében újat lehet kérni (lásd az aktuális díjtételeket).

MIT TEHETEK, HOGY NE FELEJTSEM EL A LEJÁRATI HATÁRIDŐT?

A könyvtár igyekszik segíteni olvasóinak azzal, hogy kérésre e-mailt küld a határidő lejárata előtt 3, 2 és 1 nappal. Ez az ingyenes szolgáltatás a könyvtárosoktól kérhető, vagy az online felületen (jaszkonytar.hu/katalogus) beállítható.

HOGYAN LEHET DVD-T, CD-T, CD-ROM-OT VAGY VIDEOKAZETTÁT KÖLCSÖNÖZNI?

DVD-t, CD-t, CD-ROM-ot vagy videokazettát klubtagsági formában lehet kölcsönözni. Ez a tagság típusonként 1 hónapra érvényes, melynek külön díja van (lásd az aktuális díjtételeket). Ehhez nem feltétlenül szükséges az éves könyvtári díj megfizetése, bár így emelt áron vehető igénybe a szolgáltatás.

MIT TEHETEK, HA OLYAN KÖNYVET SZERETNÉK ELOLVASNI, AMI EGY MÁSIK OLVASÓNÁL VAN?

A kölcsönzésben lévő dokumentumokra előjegyzést lehet kérni a könyvtárosoktól, vagy közvetlenül is megtehető az online felületen (jaszkonytar.hu/katalogus). A könyv beérkezésekor a könyvtárosok értesítenek az általam megjelölt módon (telefon, e-mail, levelező lap) és  félreteszik a művet, amit nyitva tartási időben bármikor kikölcsönözhető.

MIT TEHETEK, HA OLYAN KÖNYVET SZERETNÉK ELOLVASNI, AMI NINCS MEG A KÖNYVTÁRBAN?

A könyvtár az állományából hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés útján eredetiben vagy másolatban biztosítja a könyvtárhasználók számára. A dokumentum szállításával (postadíj, csomagolás) kapcsolatos költségeket meg kell térítenie (lásd az aktuális díjtételeket) A csak másolatban küldhető dokumentumok másolási költségét a könyvtárhasználónak meg kell térítenie.

MILYEN RENDEZVÉNYEKET TARTANAK A KÖNYVTÁRBAN?

A könyvtár kiállításokat, előadásokat, tanfolyamokat, közösségi eseményeket rendez. Emellett színteret ad közösségek tevékenységéhez (pl. csillagászati szakkör). Szervezett foglalkozásokat tart óvodás, iskolás csoportok számára előre egyeztetett időpontban.

MILYEN INFORMÁCIÓK ÉS LEHETŐSÉGEK VANNAK A KÖNYVTÁR ONLINE KATALÓGUSÁBAN, FELÜLETEIN?

A jaszkonyvtar.hu/katalogus címen megtekinthető, hogy milyen művek találhatók a könyvtárban. Sok szempont alapján lehet keresni, így pl. szerző, cím, a cím egy szava, kiadó, téma… A használatot képernyővideók segítségével mutatjuk be, így könnyen megtanulható az online előjegyzés, adatmódosítás, hosszabbítás illetve a saját kölcsönzési adatok megtekintése is. A bejelentkezéshez meg kell adni azonosítónak az olvasójegyen található számsort az X nélkül. A jelszó első alkalommal a születési dátum ÉÉÉÉHHNN formátumban. Megváltoztatott és elfelejtett jelszó visszaállításához a könyvtárosok segítségét kell kérni személyesen.

MILYEN ESZKÖZÖK KÖLCSÖNÖZHETŐK A KÖNYVTÁRBÓL?

Dianéző, keretes diavetítő, vetítővászon, írásvetítő, tekercses diavetítő, projektor.

MILYEN KÉRDÉSSEL FORDULHATOK A KÖNYVTÁROSOKHOZ ÉS MIVEL NEM?

A könyvtárosok igyekeznek bármilyen felmerült kérdésre a lehető legrövidebb időn belül a gyűjteményük, adatbázisaik és az internet segítsége alapján válaszolni. bonyolultabb irodalomkutatással járó kérdés több napot is igénybe vehetnek, főként, ha más könyvtárak segítségét kell kérniük. Dolgozatok, szakdolgozatok megírását azonban csak irodalomkutatással segítik.

MILYEN GYŰJTEMÉNYEI VANNAK A KÖNYVTÁRNAK?

FELNŐTT KÖLCSÖNZŐ

 • Szórakoztató könyvek illetve minden ismeret-és tudományterület legfontosabb kölcsönözhető szakkönyvei; idegen nyelvű könyvek, szótárak
 • Térképek, atlaszok, útikönyvek

OLVASÓTEREM

 • Minden ismeret-és tudományterület legfontosabb kézikönyvei
 • Több mint 160 féle napilap és folyóirat (ezek régebbi évfolyamai is)
 • Adatbázisok
 • Az Európai Unióról szóló szakkönyvek

HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY

 • Jászberény tanácsi és önkormányzati jegyzőkönyvei a testületek üléseiről, rendeleteiről, határozatairól (1980-tól folyamatosan) Jászberényről és a Jászságról kiadott könyvek
 • Sajtófigyelő a Jászberényről 1967 óta megjelent cikkekről, tanulmányokról
 • Jászberényi és jászsági témájú szakdolgozatok, képeslapok
 • A Jászhírlap összes száma (1921-1944.) digitalizált formában CD-ROM-on

GYERMEKKÖNYVTÁR

 • Szórakoztató könyvek illetve minden ismeret-és tudományterület legfontosabb szak-és kézikönyvei minden gyermek korosztály számára
 • A nevelést, tanítást segítő módszertani könyvek
 • Kézműves tevékenységet segítő füzetek mintaívekkel

HANGTÁR

 • CD-k, hanglemezek, műsoros hangkazetták, hangoskönyvek (regények hangkazettán, CD-n)
 • Zenei, irodalmi, nyelvtanulást segítő lemezek, hangkazetták
 • Zenei kézikönyvek és folyóiratok

MÉDIATÁR

 • DVD-k, videokazetták, CD-ROM-ok, egyedi grafikák, képzőművészeti albumok, mappák, folyóiratok, keretes diafilmek
 • Tekercses diák (vetítővel is)
 • A városi televízió felvételei 1994-től

MI ALAPJÁN BŐVÍTIK A KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYÉT?

A könyvtárosok folyamatosan figyelik az olvasási trendeket, a piacon újonnan megjelenő könyveket. Legfontosabb mégis, hogy folyamatosan vezetik az olvasói kívánságokat, és igyekeznek a legkeresettebb dokumentumokat beszerezni, ezért kérik az olvasókat, hogy mondják el, mit szeretnének kölcsönözni. Emellett nagy gondot fordítanak arra, hogy minden ízlésnek megfelelő művet, illetve az alapvető olvasmányok mindenképp sorakozzanak a polcokon. Az iskolás korosztályok számára fontos művek tekintetben egyeztetnek a pedagógusokkal is.

HOGYAN TUDOM TÁMOGATNI A KÖNYVTÁRAT?

A könyvtár anyagi támogatására a „Városi Könyvtárért” Alapítványon keresztül van lehetőség. Az alapítvány számlaszáma: 69500132-10138814. Adószáma: 18831126-1-16, ahova a személyi jövedelemadó 1%-át lehet utalni. Emellett elfogadnak jó állapotú könyveket is.

Ez a Hogyan használjam a könyvtárat? Gyakran Ismételt Kérdések című dokumentum a legfontosabb tudnivalókat gyűjtötte össze a JÁSZKERÜLET Nonprofit Kft. – Városi Könyvtár Jászberény Használati szabályzata alapján. Érvényes 2015. január 01-től visszavonásig. Nem pontosan vonatkozik a porteleki fiókkönyvtárra.