Fájl #152: "167_200410na_meheszet.tif"

167_200410na_meheszet.tif

PDF Text

Szöveg

MÉHÉSZET 2004. október

KÉÚVGS MéhésmkNagy Örömmel tölt
el, hogy Jászberény—
ben a 2004. évi méz-
királynő-választáson
a zsűri által odaítélt.
I. üdvarhölgy cím
mellé egy nagyon ér-
tékes díjat, a Közön-
Ségdíjat is elnyerhet-

.tem. Ezúton szeret—

ném megköszönni
Önöknek, méhészek-
nek és a vásár láto-
gatóinnk.

Timári Dóra
Cigánd