Fájl #151: "165_200409na_meheszet_d.tif"

165_200409na_meheszet_d.tif

PDF Text

Szöveg

MÉH ÉSZET 2004. szeptemberTimári Dóra: Miskolcon született 1985—ben, jelenleg Cigán-
don él. Debrecenben a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakkö—
zépiskolában — ebben az évben — érettségizett kitűnő ered-
ménnyel. Tanulmányait a Debreceni Egyetem Agrártudomá—
nyi és Vidékfejlesztési Karán szeretné folytatni. Angolul tár—
salgási szinten beszél. Szabadidejében táncegyüttesbe, képző-
művészeti alapképzésre és hegedülni járt. ECDL középfokú
számítógépes vizsgaval rendelkezik. Szüleijelenleg 80 család
méhet gondoznak.

Kaló 8zilvia: 1977—ben született, Jászberényben él. Iskolái:
Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaság—
tudomanyi Kar, okleveles általános agrármérnök szak, kereske—
delem—marketing szakirány. Diplomadolgozat: ,,A Jászfénysza—
rui Ipari Park marketinstratégiája"; Debreceni Egyetem Agrár-
tudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, agrármér—
nök tanár szak. Di—plornadolgozat: ,,Vidékfejlesztő szakember-
képzés tartalrnának kialakítására irányuló vizsgálatok a Közép—
Magyarorszagi régióban." Német nyelvből középfokú nyelv-
vizsga, angolból alapfokú nyelvtudás.