Fájl #149: "165_200409na_meheszet_b.tif"

165_200409na_meheszet_b.tif

PDF Text

Szöveg

MÉH ÉSZET 2004. szeptemberMi a véleménye a mézvásárról, a mézpiacról és milyen volt
az idei év? Ezeket a kérdéseket tette lel lapunk munkatársa
néhány vásárlátogató méhésztársnnknak,

Zakar jános, ríápiószele': A mézvásárról még nem tudok véleményt al—
kotni, hiszen csak most érkeztünk. A méz ára folyamatosan csökken,
még nem adjuk el. Csak ráérősen, hiszen a méz nem romlik meg. Har—
minc családommal két akácot és egy napraforgót értem el. Selyemkóró
méz csak kevés lett, 5 kilogramm családonként. Hideg volt, az időjárás
nem kedvezett az idén. A méz is csak fele annyi lett, mint tavaly.

Rabati András, Éászalsószentgyörgy: A mézvásáron szerintem

nagy a tömeg és kicsi a hely. A mézzel egyelőre várunk, még nem ad— !

juk el, az alacsony ár miatt. Az idei év közepesnek mondható. Két aká—

con voltunk ugyan, de az eső azt is elverte. A napraforgó is gyengébb ,

volt, mint tavaly.

grabó Zsigmond, Miskolc: Utoljára három éve voltam a lászbe— ,

rényben megrendezett méhésztalálkozón. Akkor kevesebben voltak,
mint most. Több a külföldi eszközkereskedő is. Termékekból nagy a
kínálat, de drágának találom őket. A méz eladásával még várunk. Idén
az akác gyengébb volta vártnál. Sok volt a fias az akác idején és ke—
vés a kiröpülő méh. Több mézre, jobb évre számítottunk.

Kisgnczi .lózsezl, Úttömös: A mézvásáron ugyanaz a tömeg van,
mint tavaly. Eszközök bő Választékában válogathat a méhész. A méz—
zel várunk, egyelőre nem adjuk el. Repcén nem voltunk, a napraforgó
közepesen sikerült. Két akácot is elértünk, selyemkóró méz sok lett, és
jó minőségű.

Kiss Sándor, lpelyság, %Zlovákia: A mézvásár olyan, mint tavaly.
A mézárakat rendkívül alacsonynak találom. Nálunk a vegyes méz ki-
lója 53-56 korona, akác 85—90 korona (egy korona őforinr. Szerk.).
Sajnos sokan rá vannak szorulva, így főleg a kevés méhcsaládot tartó,
idős méhészek adják el mézüket. Mi ilyen alacsony árért nem adjuk.
. Idén nagy volt a rajzás nálunk. A méztermés jónak mondható. Szlová-
kiában idén a repceméz 5—20 kg, a napraforgó pedig 15—20 kg lett csa—
ládonként. Az akáctermés néhol a 32 kg-os átlagot is elérte.

.lózsa imre, Éehérgyarmat: A mézvásáron hatalmas a tömeg és a
kínálat. A mézárakkal mi sem voltunk megelégedve, de a mézünket el-
adtuk már. Az akác közepesnek mondható. A napraforgó az idén sem
váltotta be a hozzá fűzött elvárásokat, az időjárás közbeszólt, és külön—
ben sem mézelt jól. Az állományunk is megfogyatkozott.

Majer László, isorsosberény: A méhésztalálkozón hatalmas a tö-
meg, és a választék is. A mézárakkal elégedetlen vagyok, még nem

adom el a mézemet. Idén nem volt jó idő, vándorolni sem voltam,
egyébként is munka mellett méhészkedem csak. Akácot 5 napon áthordták a méhek, 4 napon keresztül szakadt az eső. , , , 7/1
—Anoerni