Fájl #148: "165_200409na_meheszet_a.tif"

165_200409na_meheszet_a.tif

PDF Text

Szöveg

MÉH ÉSZET 2004. szeptemberSoha ennyi uniós méhész érdeklődője nem volt még
e programnak mint most, hiszen most már mi is tag-
jai vagyunk e közösségnek '

Egyre többen vagyunk, akiket megloptak, kaptáija—
it vagy konténerét Vitték el a tolVaj ok. A rendőrség ál—
talában tehetetlen, kevés a nyom, amin el lehetne in-
dulni. a gyalog kaptárak Védelme ugyan még nem
megoldott, de a méheskocsikia már ki lett alakítva e gy
riasztó rendszer.

Az uniós érdekképviselet működésével mostaná—
ban ismerkedünk Lobbyzás —— sokak számára még
mindig idegenül hangzik. Megkeresni azokat, akik

egiteni tudnak evyuttmu'kodni azokkal akikuv gyan—
azt akarják, mint mi — így már ismerősebb. ' '

Jó hír, hogy van már saját, Brüsszelben elfogadott
méhészeti nemzeti programunk de valójában még ;
idegen test az ágazatban. Egyetlen kérdéSt sem tett fel
a közönség e témához kaposolódóan. Sokat kell még
beszélni és írni róla, hogy a méhés'zek es méhész kö—
zösségek igénybe Vegyék a kínált tamogatasokat /

A mézpiaci helyzet kereskedők általi megítélése —-
mint már oly sokszor —— ellentmohdásOs. Egy Vele-.
mény sZeiint jelenleg csökken a kereslet a magyar
mézre, bar valójában nincs túlkíná a.lat Eg y máSik véle—.
mény szerint pedig jelenleg is Van kereslet _a mézre és

l/ l/

az elozo Vélemény prepagálói csupán az árakat akar—'
ják letörni. Erre az előzőek szérint, aki a kereslet és a
magas ár mellett'érvel csak beszél, "de valojaban nem
vásárol a magas áron és mézet importál. Mire Válasz-'
ként a keresletcsökkenés mellett érVelők megkapták
hogy ők valójában a külföldi érdekek ldsZolgálói. '
A kép, amit a kereskedők elénk tárnak, nem valós,
mindegyik a saját érdeke szerint szeretné azt láttatni
velünk— állapította még az OMME képviselője. Va- _
lójáhan az a kereslet kínálati egyenSúly kialakúlásá—
hoz kapeíolodó huzavona, adom, nem adom játék fo—'
lyik a, termelők es kereskedők kozott, ami az idő-
;szakra általában jellemző . - ;
"x * A mézvásár naíján naz akacméz ara 640 Ft a Virág—,

méz ára pedig 440 Ft volt kilogrammonként , ,
'; , — , . , , _-——rnaiya——

%'L-'/
a ,. —'