Fájl #147: "164_200409na_meheszet_c.tif"

164_200409na_meheszet_c.tif

PDF Text

Szöveg

MÉH ÉSZET 2004. szeptember

§; %% %fáÖ

A gyöngyösi Károly Róbert Főiskola agrármérnöki szakán utolsó
éves vidékfejlesztő szakirányos hallgatóként szakdolgozatomat
,,Méhészkedés az Európai
Unióban" címmel írom. Ma-
gyarország ll., Jászberény
első mézkirálynője vagyok.
Nem származom méhész- ;
családból, csak nagyon érde— —'
kel a méhészkedés, mint ősi
mesterség. Ezért is válasz-
tottam diplomamunkám té-
májául. A helyi, jászberényi
újságban bukkantam rá a
felhívásra, és azért döntöt-
tem az indulás mellett, mert
helyi lakos vagyok, szeret-
tem volna, ha valaki képvi—
seli a ,,hazai" színeket. Ál—
momban sem gondoltam a
győzelemre, különösen, mi-
után megismerkedtem a vetélytársakkal. Nagyon szépek és oko-
sak voltak, független az eredménytől, szerintem mindnyájan egy
szép, kellemes, hasznos napot töltöttünk el Jászberényben. Any—
nyira nem gondoltam volna, hogy én leszek a mézkirálynő, hogy
még a szüleim, rokonaim sem kísértek el. Végtelenül boldog va-
gyok, remélem Zsófia nyomdokaiba tudok lépni. Köszönöm a
zsűrinek a bizalmat.

jákói Regina