Fájl #146: "164_200409na_meheszet_b.tif"

164_200409na_meheszet_b.tif

PDF Text

Szöveg

MÉH ÉSZET 2004. szeptember§ [§ § § § §§§

Szomorú vagyok, hiszen valami Véget ért. Életem fontos idősza—
kának mondok búcsút. Nagyon sokat tanultam, tapasztaltam ,,ural—
kodásom" ideje alatt. Megta—
nultam több száz ember előtt
beszélni, kisebb közösségek—
nek előadni. Megtanultam a
méhészrendezvényeken,
hogy milyen módszerrel le—
het eladni azt, amiben én hi—
szek — esetemben a méz —, de
a fogyasztó néha még nem is
ismeri. Hogyan lehet elma-
gyarázni, hogy nemcsak az
akácméz létezik, hanem sok
más fajtaméz is. Persze e
munkához nagyon sokat ta—
nultam a mézról. Angol és
magyar nyelven több isme—
retterjesztő előadást tartot-
tam. TV—ben, rádióban, az
írott sajtóban sokszor szerepeltem és ami természetesen a legfon—
tosabb hogy velem együtt a méz is mindig ott volt. Meg0 győződé—
sem, hogy szüksége van az ágazatnak erre a marketingb program—
ra, kell a méhészelmek egy mézkirálynő. Köszönöm mindazok se-
gítségét, akiktámogattak munkám során, nagyon összetartó, ked—
ves embereknek ismertem meg a méhészeket. Gratulálok az új
mézkirálynőnek és jó munkát kívánok neki.

Horvath Zsófia