Fájl #111: "13_200109na_meheszet_b.tif"

13_200109na_meheszet_b.tif

PDF Text

Szöveg

MÉHÉSZET 2001. szeptember

Megbízatásom lejárt

Mézkirálynőségem utolsó
napjaiban ragadtam tollat,
összefoglalni a mögöttem ál-
ló egy év munkáját, amellyel
szerepet vállaltam a méz nép-
szerűsítésében. Megválasztá—
som után rengeteg meghívást
kaptam, kiállításokra, mézvá—
sárokra szeretettel vártak a
méhészek, az ország minden
tájára. A legnagyobb kiállítá—
son, az OMEK—on, két udvar—
hölgyem közreműködésével,
két napon keresztül álltuk az érdeklődők rohamát.

Lehetőségem nyilt az ARANYÁG című jótékonysági mű—
sorban szerepelni a Császár család jóvoltából, ahol beteg gyer—
mekek részére gyűjtöttem pénzt. Karácsony előtt az RTL Klub
Recept Klubjában az 5 év mézkirálynőjével vettem részt sütés—
ben fó zésben A Magyar Rádióban a méz jótékony hatásáról,
valamint a konyhában való sokrétű felhasználásáról beszélget-
tünk, betelefonálók kérdéseire válaszolva A Cosmopolitano cí—
mű női magazinban IS szerepeltem.

Szeretném megköszönni a két udvarhölgy: Harangozó Ildikó
és Haár Gina segítő munkáját, Ginának külön köszöonöm, hogy
nagyszerű háziasszonya volt a Méhek Napja rendezvénynek
ahol _]ÖVőI'C is ott lehet, mivel Ö lett 2001. mézkirálynője. Gra—
tulálok neki és kérem, folytassa az elkezdett munkámat, vegye
át felelősségteljesen ezt a címet Kívánom neki, hogy ugyan—
olyan tiszteletben, szeretetben és megbecsülésben legyen része,

mint amelyet én Önöktől, a méhészektó'l kaptam. Köszönöm.
Probocskai Zita