Jászság

Dublin Core

Cím

Jászság

Tárgy

társadalmi, művelődési, gazdasági és irodalmi folyóirat

Leírás

"MINÉL SZÉLESEBB körökhöz fordulunk, annál tisztább igazságokat, annál mélyebb értelmet és felfogásokat kell nyujtanunk ... Cikkeinkben még teljességre sem törekszünk, hanem a legtanulságosabbnak mutatkozó kérdéseket kiragadva akarjuk közönségünket a reális valóság megértésére és józan, önálló itélkezésre szoktatni. A cél, hogy minél több magyar legyen képes illúziók ködétől, a demagógia lángolásától távol, nyugodt szemmel beletekinteni a Valóságba... A mai folyóirat tehát minél szélesebb rétegekben óhajtja elterjeszteni ugyan-azon nemzeti öntudatot, hogy ez az öntudat mutassa meg a társadalom tagjai összetartozandóságát, — közös érdekeit és a közös utat, melyen verejtékes munkával kell mai elesett állapotunkból kiemelkednünk.
Szekfü Gyula

«JÁSZSÁG» társadalmi, művelődési, gazdasági és irodalmi folyóirat Felelős szerkesztő: Komáromy József Kéziratok és levelek «Jászság» szerkesztősége, Jászberény. Postafiók 11. cimre küldendők. Megjelenik évenként tízszer. Előfizetési ára egy évre (10 szám) 3'80, félévre (5 SZ.) 1'90 P. Egyesszám ára 40 fill. Hirdetések dija mm. soronként 8 fill. Előfizetések és hirdetések dijai Kovács és Baranyi könyvnyomdába küldendők. "

Dátum

1.évf. 1.sz. (1929. júl.)-1.évf. 10.sz. (1930. júl.)