A „VÁROSI KÖNYVTÁRÉRT„ Alapítvány Alapítványunk közhasznú, 1998 óta cégbíróság által bejegyzett szervezet. Célja: a tudományos tevékenység, a nevelés és oktatás, az ismeretterjesztés, a hátrányos helyzetű csoportok támogatása, a kulturális örökség megóvása. Kapcsolattartás hazai és határon túli magyar könyvtárakkal, együttműködés magyarországi és külföldi alkotókkal – bemutatkozási lehetőséget biztosítva számukra.

Az Alapítvány alap céljai:

 • A Városi Könyvtár olvasóinak új szakkönyvekkel, szórakoztató, művelődést segítő szépirodalmi művekkel történő ellátása.
 • A diákságot az oktatást kiegészítő kötelező olvasmányokkal való jobb ellátása.
 • A kézikönyvtár friss anyaggal történő ellátása.
 • Külön gyűjteményeink (videó, hangtár, grafika stb.) folyamatos fejlesztése, bővítése.
 • A fent említett dokumentumok állagmegóvását, sokszorosítását biztosító eszközök (pl. fólia, fénymásoló) vásárlása.

Az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében folytatja. Törekszik arra, hogy Jászberény város polgárainak kulturális életét magasabb színvonalon tudja biztosítani.

 1. tudományos tevékenység, kutatás
 • helytörténeti és társadalomtudományi kutatás anyagainak fenntartása, fejlesztése
 1. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • a könyvtár könyvállományának, illetve külön gyűjteményeinek bővítése
 • irodalmi és komolyzenei vetélkedők előkészítése, szervezése, lebonyolítása
 • irodalmi pályázatok kiírása, és a legjobb pályamunkák díjazása
 • a Csillagda működtetése, a hozzá kötődő versenyek szervezése, lebonyolítása
 • iskolai tanórán kívüli tevékenységek támogatása
 1. kulturális tevékenység
 • alkotó-irodalmi táborok szervezése
 • verses és szépirodalmi kötet kiadása
 1. kulturális örökség megóvása
 • előadások, megemlékezések szervezése a művészek művészi, alkotó munkájuk felelevenítésével
 • tehetséges írók, költők támogatása
 • a Jászságra vonatkozó filmes archívum fenntartása, fejlesztése, kezelése
 • helytörténeti jelentőségű anyagok, dokumentumok digitalizálása, elérhetővé tétele
 1. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • kedvezményes könyvvásárok szervezése
 1. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 • felolvasó estek szervezése magyarországi, határon túli magyar és külföldi előadókkal
 • együttműködés magyarországi és nemzetközi alkotókkal, részükre bemutatkozási lehetőség biztosítása
 • együttműködés a helyi, megyei és országos lapokkal a művészek bemutatkozását elősegítve ezzel
 1. euroatlanti integráció elősegítése
 • diákcsereprogramok szervezésében közreműködés
 • a Könyvtár által kiépített nemzetközi kapcsolatok támogatása