Könyvtárunk

A nyilvános könyvtári ellátás városunkban 1900. októberében kezdődött. Az 1860-as évektől egy közkönyvtár létrehozásának a gondolatát többször, többen felvetették, sürgették. A leglelkesebb dr. Oláh Gyula törvényszéki orvos. Korszerű elképzelései a könyvtártörténet fontos dokumentumai. „… egy népkönyvtár felállításában látom a jászberényi nép értelmi felemelkedésének kulcsát.” (Oláh Gyula) 1900-ban alapított könyvtárunk hosszú történeti fejlődés eredménye. Több évtizede önálló intézményként áll a lakosság rendelkezésére. A rendszerváltásig a jász települések könyvtárainak központja is volt. A múltidézéskor értékeljük a könyvkezelő elődök, a könyvtárosok munkáját is, akik a történelem viharos esztendeiben is kitartóan, kellő elhivatottsággal dolgoztak. Korunk változó életformái, környezetünk sokrétű fejlődése nagy kihívást jelentenek a harmadik évezred emberének. E tény követelményeket támasztott könyvtárunkkal szemben is. Alaptevékenységünk az információszolgáltatás, melynek minősége függ a szakalkalmazottak képzettségétől, a gyűjtemény összetételétől és a közvetítés színvonalától. Az intézmény nyitott a különböző kultúrákra. Az új feladatok megoldása a dolgozóktól gyökeresen új szemléletet követel. Ma, értékvesztett világunkban szükség van a közgyűjteményekre, azok szolgáltatásaira, nyomtatott és elektronikus dokumentumaira, udvarias, felkészült könyvtárosaira. A 2005-ben újjáépült könyvtár bizonyította létjogosultságát, nem volt hiábavaló a pénzügyi és szakmai befektetés. Remélhetőleg az intézménynek lesz arra lehetősége, hogy emberközpontú, önálló könyvtárként, gyarapodó tudástárként működhessen az elkövetkező években is.

A jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központ, mint önálló intézmény Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 197/2011. (VIII. 12.) Kt. határozata alapján 2011. szeptember 30-án megszűnt.

A könyvtári feladatokat 2011. október 1-től a JÁSZKERÜLET Nonprofit Kft. – Városi Könyvtár Jászberény látja el.